සංචාරක නිවාසය 

මෙම නිවාඩු නිකේතනය බණ්ඩාරවෙල නගරයේ සිට බදුල්ල මාර්ගයේ 2.5km පමණ දුරකින් පිහිටා ඇත.සුන්දර භූමි ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති මෙහි නිදන කාමර 03ක් ද,  මුළුතැන්ගෙයක්,  කෑම කාමරයක් හා ආලින්දයකින් යුක්ත වන අතර එක් කාමරයක 6 දෙනෙක් සහ, අනෙක් කාමරවල 4 දෙනා බැගින් 14 දෙනෙකු සඳහා නවාතැන් පහසුකම් පවතී. තවද එම නිදන එක් කාමරයක් උණුසුම් ජලය සහිත නාන කාමරයක්ද, අනෙක් කාමරයක උණුසුම් ජලය රහිත නාන කාමරයකින්ද සමන්විත වේ.

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු ඔබට මෙම නිවාඩු නිකේතනය වෙන් කර ගැනීමට අවකාශය ඇති අතර

  • ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවකයෙකු නම්  දිනක් සඳහා වෙන්කර ගැනීමට රු.2000/-ක්ද
  • අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා දිනකට රු.4000/- ක් ලෙස ද අයකරනු ලැබේ.

මෙම නිවාඩු නිකේතනයේ රූපවාහිනී, ශීතකරණ, සහ අනෙකුත් සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත වන අතර ඉතා සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ රසවත් අහාර පාන භුක්ති විදීමට හැකියාව ලැබේ.නිවාඩු නිකේතනය වෙන් කර ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ  – 0552222660 වෙත ඇමතීමෙන් ද අපගේ  minofagri@gmail.com විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වෙත ලිපි යොමු කිරිමේන් ද මෙම අඩවිය මඟින් ද වෙන් කරවා ගත හැක.

මෙම නිවාඩු නිකේතනය පිහිටි ස්ථානය :- බිදුණුවැව සේවා සංස්කරණය පුහුණු අභ්‍යාස මධ්‍යස්ථානයබිදුණුවැව.

සංචාරක නිවාසය වෙන්කර ගැනීමේ අයදුම්පත සිංහල | දෙමළ

සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීමට

15 + 10 =